บริษัท เหล็กน่ำเซ้ง จำกัด

ซื้อขายเศษเหล็ก

เราเป็นบริษัทรับซื้อเศษเหล็กรายใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้ดำเนินธุรกิจ รับซื้อและจำหน่ายเศษเหล็กทุกชนิด

เหล็กเกรด A และ B

รับซื้อ เหล็กเกรด A เกรด B เหล็กโครงสร้างหลังคา และ เหล็กเหลือใช้

รื้อถอนอาคาร

รับรื้อถอนอาคาร โรงงาน บริการเป็นกันเอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ รับรื้อถอนอาคาร โรงงาน

แปรสภาพเศษโลหะ

โดยทางบริษัทจะทำหน้าที่ในการรับซื้อ รวบรวมคัดแยกเศษโลหะแต่ละประเภท ก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรสภาพเศษโลหะต่างๆเหล่านี้

มีธรรมมาภิบาล

ซื่อตรง ยุติธรรม รวดเร็ว จ่ายเร็ว ตรงเวลา

ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004
 โรงงานของเรา